اخبار ورزشی » فیرمینو دل زیدان و مدیران رئال را برده