اخبار ورزشی » رئال به دنبال صید سه بازیکن از یووه و سیتی پس از حذفشان از چمپیونزلیگ