اخبار ورزشی » جدیدترین واکنش وکیل اریکسن به پیشنهاد رئال