اخبار ورزشی » آدیداس از پیوستن یوویچ به رئال حمایت می کند