اخبار اقتصادی » شورای شهر تهران:در مورد سازه برج میلاد و پایش آن جای نگرانی وجود ندارد