اخبار اجتماعی » یک برنامه شاد در مدارس/حافظ خوانی 400 دانش‌آموز دبستانی