اخبار اجتماعی » توضیحات حناچی در ارتباط با انتصاب مناف هاشمی به‌عنوان مشاور شهردار